Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Technische commissie bodembeweging: voorzitter

Plaatsingsdatum 02-02-2017 Functiecategorie Directie / Management / Bestuur
Standplaats De Tcbb komt in beginsel ... Niveau Professional
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd
Uren 30 - 35 Salaris Honorering vindt plaats op basi...

TECHNISCHE COMMISSIE BODEMBEWEGING: VOORZITTER

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

De Tcbb is een onafhankelijke commissie die adviseert over de gevolgen van mijnbouwactiviteiten en de schade die dat kan veroorzaken.

Wat zijn de taken van de Tcbb?

De Tcbb voert drie taken uit:

1. De commissie geeft informatie aan de burger over mijnbouwactiviteiten en bodembeweging.

2. De commissie adviseert de minister van Economische Zaken over de gevolgen van mijnbouw voor
    de beweging van de aardbodem. En over de schade die hierdoor kan.

3. De commissie geeft advies aan burgers met schade aan hun woning door bodembeweging.

    Is de schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten? En wat is het schadebedrag?

Achtergrond

De Tcbb is opgericht op grond van artikel 114 van de Mijnbouwwet. De commissie telt maximaal 9 leden. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd op persoonlijke titel. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een spreiding van kennis en betrokkenheid op het gebied van mijnbouw en de gevolgen van mijnbouw. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris. Het secretariaat behoort beheersmatig tot het ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vacature voor de functie voorzitter Tcbb

De functie 'voorzitter Tcbb' is per 1 april 2017 vacant.

De nieuwe voorzitter van de Tcbb bepaalt in een complexe omgeving (mede) de koers en positie van de Tcbb. Hij of zij dient te voldoen aan de volgende eisen:

• heeft ruime bestuurlijke ervaring;

• is in staat de discussie in de Tcbb zodanig te leiden dat deze binnen de juridische reikwijdte van de
  Mijnbouwwet en -regelgeving, en rekening houdend met de maatschappelijke actualiteit, resulteert

  in toegesneden en begrijpelijk advies aan de burger of aan de Minister van Economische Zaken;

• kan vanuit eventuele andere werkzaamheden, activiteiten, of eerdere uitlatingen, gezien worden

  als onafhankelijk.


De voorzitter beschikt over actuele en relevante kennis en werkervaring.

De Tcbb komt in beginsel elke maand bijeen op een centrale locatie in het land (bijv. Amersfoort). Het voorzitterschap vraagt een tijdsbeslag van circa 4 dagen per maand.

De benoeming van de voorzitter geschiedt door de Minister van Economische Zaken en is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming behoort in principe tot de mogelijkheden. De maximale benoemingsperiode voor nieuwe en huidige leden van de Tcbb is beperkt tot 8 jaar.

Honorering vindt plaats op basis van het door de Minister van Economische Zaken genomen besluit nr. 3055312 van 14 oktober 2003 (Staatscourant 16 oktober 2003, nr. 200, pag. 10) over de vergoeding van de Tcbb.

Procedure

• de vacature is opengesteld op vrijdag 3 februari 2017

• u kunt reageren tot en met donderdag 23 februari 2017

• uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv

• uw cv bevat een overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van eventuele nevenfuncties,

  zodat beoordeeld kan worden of sprake is van mogelijk ccnflicterende (neven)functies

• de voorselectiegesprekken met BestMan zijn gepland in week 8 - 10

• voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie van Tcbb vindt plaats in week 11

• selectiegesprekken met de selectiecommissie van Tcbb worden gevoerd in week 12

• voordracht voor benoeming door de Minister vindt plaats in week 12

• benoeming door de Minister van Economische Zaken vindt plaats in week 13


U kunt uw CV en Motivatiebrief uploaden door te klikken op “Solliciteer”.Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind
Solliciteer