Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Technische commissie bodembeweging: lid met juridische expertise

Plaatsingsdatum 02-02-2017 Functiecategorie Juridisch
Standplaats De Tcbb komt in beginsel ... Niveau Professional
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd
Uren 10 - 15 Salaris Honorering vindt plaats op basi...

TECHNISCHE COMMISSIE BODEMBEWEGING: LID MET JURIDISCHE EXPERTISE


De Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

De Tcbb is een onafhankelijke commissie die adviseert over de gevolgen van mijnbouwactiviteiten en de schade die dat kan veroorzaken.

Wat zijn de taken van de Tcbb?

De Tcbb voert drie taken uit:

1. De commissie geeft informatie aan de burger over mijnbouwactiviteiten en bodembeweging.

2. De commissie adviseert de minister van Economische Zaken over de gevolgen van mijnbouw

voor de beweging van de aardbodem. En over de schade die hierdoor kan ontstaan.

3. De commissie geeft advies aan burgers met schade aan hun woning door bodembeweging.

Is de schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten? En wat is het schadebedrag?

Achtergrond

De Tcbb is opgericht op grond van artikel 114 van de Mijnbouwwet. De commissie telt maximaal 9 leden.
De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd op persoonlijke titel. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een spreiding van kennis en betrokkenheid op het gebied van mijnbouw en de gevolgen van mijnbouw. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris. Het secretariaat behoort beheersmatig tot het ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vacature voor de functie lid Tcbb met juridische expertise

De functie 'lid Tcbb juridisch expert' is per 1 januari 2017 vacant.

Het lid brengt zijn of haar juridische expertise in ten behoeve van de adviesaanvragen.
Eisen voor een lid van de Tcbb zijn:

• heeft een toonaangevende positie binnen het eigen vakgebied verworven;

• heeft bij voorkeur enige affiniteit met mijnbouw;

• heeft kennis van de mijnbouwwet;

• is maatschappelijk geëngageerd;

• is in staat te functioneren in een multidisciplinair team;

• kan vanuit eventuele andere werkzaamheden en activiteiten, of eerdere uitlatingen, gezien worden als onafhankelijk.


Het lid met juridische expertise beschikt over actuele en relevante kennis en werkervaring.

De Tcbb komt in beginsel elke maand bijeen op een centrale locatie in het land (bijv. Amersfoort). Het Tcbb lidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van circa 1,5 dag per maand.

De benoeming van een lid van de Tcbb geschiedt door de Minister van Economische Zaken en is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming behoort in principe tot de mogelijkheden. De maximale benoemingsperiode voor nieuwe en huidige leden van de Tcbb is beperkt tot 8 jaar.

Honorering vindt plaats op basis van het door de Minister van Economische Zaken genomen besluit nr. 3055312 van 14 oktober 2003 (Staatscourant 16 oktober 2003, nr. 200, pag. 10) over de vergoeding van de Tcbb.

Procedure

• de vacature is opengesteld op vrijdag 3 februari 2017

• u kunt reageren tot en met donderdag 23 februari 2017

• uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv

• uw cv bevat een overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van eventuele nevenfuncties,

zodat beoordeeld kan worden of sprake is van mogelijk conflicterende (neven)functies

• de voorselectiegesprekken met BestMan zijn gepland in week 8 - 10

• voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie van Tcbb vindt plaats in week 11

• selectiegesprekken met de selectiecommissie van Tcbb worden gevoerd in week 12

• voordracht voor benoeming door de Minister vindt plaats in week 12

• benoeming door de Minister van Economische Zaken vindt plaats in week 13


U kunt uw CV en Motivatiebrief uploaden door te klikken op “Solliciteer”.Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Juridisch
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind
Solliciteer