Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Mijnraad: lid met expertisegebied bestuur & water en ondergrond

Plaatsingsdatum 02-02-2017 Functiecategorie Directie / Management / Bestuur
Standplaats Er wordt vergaderd op een... Niveau Professional
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd
Uren 10 - 15 Salaris Honorering op basis van Vacatie...

MIJNRAAD: LID MET EXPERTISEGEBIED BESTUUR & WATER EN ONDERGROND

Werkzaamheden Mijnraad

De Mijnraad is, ten aanzien van de verlening van mijnbouwvergunningen voor opsporing, winning en opslag van delfstoffen in de diepe ondergrond en in de toekomst eveneens voor (wijzigingen van) winningsplannen, het strategisch adviesorgaan voor de minister van Economische Zaken.

De Mijnraad is onafhankelijk. De adviezen inzake een mijnbouw-vergunningaanvraag van de andere adviseurs - zoals TNO voor de geologische aspecten, Staatstoezicht op de Mijnen voor de technische aspecten, EBN voor de financiële aspecten en de betrokken provincie(s), gemeente(n) en/of waterschap(pen) voor de regionale/lokale aspecten - worden alle ter beoordeling aan de Mijnraad voorgelegd. De Mijnraad beoordeelt deze adviezen - individueel, in hun onderlinge samenhang en in de bredere maatschappelijke context – en komt tot een eigen advies. Mede op basis van het advies van de Mijnraad neemt vervolgens de Minister van Economische Zaken een besluit over de betreffende aanvraag. De Mijnraad kan door de Minister van Economische Zaken ook gevraagd worden te adviseren over voorgenomen beleid of wijzigingen inzake de mijnbouwwet- en regelgeving.

De Mijnraad telt maximaal 10 leden. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd op persoonlijke titel.
Bij de samenstelling van de Mijnraad wordt gestreefd naar een spreiding van kennis en betrokkenheid op het gebied van mijnbouw.

Expertise-gebieden vertegenwoordigd in de Mijnraad zijn:
politiek-bestuurlijk, veiligheid/toezicht, juridisch, geologie,
financieel-economisch, water en ondergrond, technologie/innovatie en ruimtelijke ordening. De Mijnraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris.

Functie-eisen nieuw lid

Momenteel wordt geworven voor een lid van de Mijnraad met het expertisegebied bestuur & water en ondergrond.

Een lid van de Mijnraad levert, ten aanzien van de voorgelegde adviesaanvragen, inbreng vanuit de eigen expertise en draagt daarmee bij aan toegesneden adviezen van de Mijnraad aan de Minister van Economische Zaken.
Eisen voor een lid van de Mijnraad zijn dat hij of zij:

• een toonaangevende positie binnen het eigen vakgebied heeft verworven;

• bij voorkeur enige affiniteit heeft met mijnbouw;

• maatschappelijk geëngageerd is;

• in staat is te functioneren in een multidisciplinair team;

• bezien vanuit eventuele andere werkzaamheden en activiteiten, of eerdere uitlatingen, gezien wordt als voldoende
  onafhankelijk.

De Mijnraad komt - behoudens de zomermaanden - in beginsel elke maand bijeen op een centrale locatie in het land (bijv. Utrecht). Het Mijnraad lidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van circa 1,5 dag per maand.

De benoeming van een lid van de Mijnraad geschiedt door de Minister van Economische Zaken en is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming behoort in principe tot de mogelijkheden. Honorering vindt plaats op basis van een door de Minister van Economische Zaken te nemen Vergoedingenbesluit Mijnraad gebaseerd op het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Procedure

• de vacature is opengesteld op vrijdag 3 februari 2017.

• u kunt reageren tot en met donderdag 9 maart 2017.

• uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv.

• uw cv bevat een overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van eventuele nevenfuncties,

  zodat beoordeeld kan worden of sprake is van mogelijk conflicterende (neven)functies.

• voorselectiegesprekken met BestMan zijn gepland in week 11-12.

• voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie van de Mijnraad vindt plaats op dinsdag 28 maart 2017.

• selectiegesprekken met de selectiecommissie van de Mijnraad worden gevoerd op dinsdag 4 april aanstaande.

• voordracht richting de Minister vindt plaats in week 14.

• benoeming door de Minister van Economische Zaken vindt plaats in week 15.


U kunt uw CV en Motivatiebrief uploaden door te klikken op “Solliciteer”.

Meer informatie
Deze vacature betreft een parttime functie.

Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind
Solliciteer