Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Manager Bedrijfsvoering Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Plaatsingsdatum 24-02-2017 Functiecategorie Financieel economisch / Bedrijf...
Standplaats Tilburg Niveau Manager
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 36 Salaris Schaal 14: maximaal € 6.413,- b...

Vacature: Manager Bedrijfsvoering Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De organisatie

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving, geven we op uniforme wijze uitvoering aan de wettelijke kaders op het gebied van milieu en omgevingsrecht. Vanuit onze specialistische kennis op het gebied van milieu adviseren we en participeren desgevraagd bij het oplossen van uiteenlopende omgevingsvraagstukken.

We werken samen met (keten)partners in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Voor de risicovolle bedrijven, klachten en (milieu)calamiteiten doen we dit voor heel Noord-Brabant.

De omgevingsdienst is een jonge, dynamische organisatie, die op dit moment voor de nodige uitdagingen staat. We zijn actief aan de slag met Actieplan Huis op Orde om de bedrijfsvoering en de financiën zodanig in te richten dat de organisatie continu kan blijven inspelen op de veranderende vraag van onze omgeving. We zoeken een doorgewinterde manager die ons daarin kan leiden. Een belangrijke taak is om samen met de directeur onze organisatie verder vorm te geven en de bedrijfsvoering zodanig in te richten dat het primair proces adequaat wordt ondersteund.De functie

Wij zoeken een ervaren manager die sparringpartner is van de directeur en proactief meedenkt met de managers van de verschillende organisatieonderdelen. Iemand die over grenzen van de vakgebieden heen kijkt en bijdraagt aan optimalisering van de bedrijfsvoering en de sturing van de organisatie.


Daarnaast:

• ben je als lid van het managementteam medeverantwoordelijk voor de effectiviteit, continue doorontwikkeling en
  innovatie van de organisatie, en het realiseren van bestuurlijke en ambtelijke doelen;

• stuur en adviseer je over bedrijfsvoeringvraagstukken, op bestuurlijk en organisatieniveau;

• geef je integraal leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering.

  Hieronder vallen de aandachtsgebieden accountmanagement, communicatie, documentaire informatievoorziening,
  financiën, facilitair, HR, I&A, receptie en secretariaat (ongeveer 30 fte);

• draag je zorg voor een adequate inrichting en (door)ontwikkeling van de afdeling bedrijfsvoering;

• bewaak en bevorder je de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de bedrijfsvoering;

• lever je een bijdrage aan het strategisch concernbeleid en vertaal je dat in beleidsadviezen, voorbereiding en
  uitvoering binnen de afdeling Bedrijfsvoering;

• onderhoud je contacten en stem je af met belanghebbenden binnen en buiten de organisatie;

• creëer je draagvlak voor beleid.


Competenties

Als afdelingsmanager heb je de volgende competenties nodig:

• Verantwoordelijkheid

Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen. Je durft verantwoordelijkheden te delegeren. Je voelt je verantwoordelijk voor het handelen van de organisatie en neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces. Je maakt een zorgvuldige afweging waar verschillende

verantwoordelijkheden onderling strijdig zijn.

• Creativiteit

Je komt met verschillende mogelijkheden voor het oplossen van problemen. Je weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken. Je denkt ‘out of the box”.

• Visie

Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je hebt een eigen visie, die je effectief inzet ten behoeve van het behalen van lange-termijn-doelstellingen. Je kunt informatie vertalen naar ideeën en naar concrete plannen. Je anticipeert op externe ontwikkelingen.

• Coachen

Je geeft sturing aan een individuele medewerker en/of een groep in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie. Je stuurt, inspireert en stimuleert medewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen en creëert de randvoorwaarden daarvoor.

• Omgevingsbewustzijn

Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, speelt proactief in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied. Je voert constructieve discussies met onze stakeholders.

Functie-eisen

• academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bestuurskunde, bedrijfseconomie, bedrijfskunde,
  politicologie;

• ruime ervaring met bedrijfsvoering;

• ruime leidinggevende ervaring in een vergelijkbare organisatie;

• inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.


Wij bieden

• een salaris afhankelijk van opleidingen en ervaringen op basis van een fulltime dienstverband (36 urige werkweek)
  van maximaal € 6.413,- bruto per maand (schaal 14, prijspeil januari 2017);

• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO voor gemeenteambtenaren (CAR/UWO);

• flexibele werktijden.


Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mr Gert-Jan Jongkind, directeur/senior-consultant BestMan, tel. 06-50244791.


Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je voor 10 maart a.s. je motivatiebrief met curriculum vitae uploaden.


Procedure

• de vacature is opengesteld op vrijdag 24 februari 2017

• u kunt reageren tot en met vrijdag 10 maart 2017

• uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv

• uw cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

• de voorselectiegesprekken met BestMan zijn gepland in week 11-13

• voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie van OMWB vindt plaats in week 14

• een assessment en het inwinnen van referenties maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Financieel economisch / Bedrijfskundig / Financieel Management
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind
Solliciteer