Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Lid Technische commissie bodembeweging (Tcbb) - met expertise seismologie

Plaatsingsdatum 14-09-2018 Functiecategorie Advies / Consultancy
Standplaats Den Haag Niveau -
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband -
Uren 0 Salaris -

Lid Technische commissie bodembeweging met expertise seismologie

 

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb)

De Tcbb is een onafhankelijke commissie die adviseert over de gevolgen van mijnbouwactiviteiten en de schade die dat kan veroorzaken.


Wat zijn de taken van de Tcbb?

De Tcbb voert drie taken uit:

1. De commissie geeft informatie aan de burger over mijnbouwactiviteiten en bodembeweging.

2. De commissie adviseert de minister van Economische Zaken over de gevolgen van mijnbouw

    voor de beweging van de aardbodem en over de schade die hierdoor kan ontstaan.

3. De commissie geeft advies aan burgers met schade aan hun woning. Het advies gaat in op de mogelijk oorzaak van
    de schade (mijnbouw of een andere oorzaak) en geeft een advies over het schadebedrag.

 

Achtergrond

De Tcbb is opgericht op grond van artikel 114 van de Mijnbouwwet. De commissie telt maximaal 9 leden. De leden worden voor een termijn van 4 jaar benoemd op persoonlijke titel. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een spreiding van kennis en betrokkenheid op het gebied van mijnbouw en de gevolgen van mijnbouw. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat onder leiding van een secretaris. Het secretariaat behoort beheersmatig tot het ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Vacature voor de functie lid Tcbb met expertise seismologie

De functies 'lid Tcbb met expertise seismologie' en ‘lid Tcbb met expertise mijnbouw’ zijn per 1 januari 2019 vacant.

Het lid brengt zijn of haar expertise in ten behoeve van de Tcbb te verstrekken adviezen. Eisen voor een lid van de Tcbb zijn:

• heeft kennis van seismologie, geofysica, mijnbouw;

• heeft bij voorkeur enige affiniteit met mijnbouw;

• heeft kennis van de mijnbouwwet en eventueel winningsplannen;

• heeft actuele en relevante kennis en werkervaring;

• heeft een toonaangevende positie binnen het eigen vakgebied verworven;

• is maatschappelijk geëngageerd;

• is in staat te functioneren in een multidisciplinair team;

• kan vanuit eventuele andere werkzaamheden en activiteiten, of eerdere uitlatingen, gezien worden

  als onafhankelijk.

 

De Tcbb komt in beginsel elke maand bijeen op een centrale locatie in het land (bijv. Amersfoort). Het Tcbb lidmaatschap vraagt een tijdsbeslag van circa 3 dagen per maand.

De benoeming van een lid van de Tcbb geschiedt door de Minister van Economische Zaken en is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming behoort in principe tot de mogelijkheden. De maximale benoemingsperiode voor nieuwe en huidige leden van de Tcbb is beperkt tot 8 jaar.

 

Honorering vindt plaats op basis van het door de Minister van Economische Zaken genomen besluit nr. 3055312 van 14 oktober 2003 (Staatscourant 16 oktober 2003, nr. 200, pag. 10) over de vergoeding van de Tcbb.


Procedure

• de vacature is opengesteld op 14-09-2018

• u kunt reageren tot en met 01-10-2018

• uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv

• uw cv bevat een overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van eventuele nevenfuncties,

  zodat beoordeeld kan worden of sprake is van mogelijk conflicterende (neven)functies.

 

Een precieze planning volgt, met data voor:

• voorselectiegesprekken met Bestman · Bestuur & Management

• de voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie van Tcbb;

• de selectiegesprekken met de selectiecommissie van Tcbb;

• de voordracht voor benoeming door de Minister van Economische zaken;

• de benoeming door de Minister van Economische Zaken.

Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Advies / Consultancy
Branch(es) Adviesbureau / Consultancy
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind

Vestigingsplaats

Solliciteer