Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Algemeen directeur - Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)

Plaatsingsdatum 21-09-2018 Functiecategorie Politiek / Beleid
Standplaats Den Haag Niveau Executive/Director
Opleidingsniveau WO / PhD Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd m...
Uren 36 Salaris Schaal 15 BBRA
Algemeen directeur - Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)

Functiecontext

Het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) ondersteunt politieke partijen in jonge democratieën. In de aanpak van NIMD staat het bevorderen van de dialoog centraal: NIMD biedt politieke partijen een neutrale en veilige omgeving waar zij elkaar kunnen ontmoeten, vertrouwen kunnen opbouwen en politieke thema's kunnen bespreken. Daarnaast werkt NIMD ook rechtstreeks met individuele partijen om hun organisatorische en programmatische capaciteiten te versterken. Verder zet NIMD in steeds meer landen zogenaamde democratiescholen op. Hier kunnen vooral jongere politici democratische kennis en vaardigheden opdoen. De organisatie werkt inmiddels in meer dan 20 landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De programma’s worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties of de zeven NIMD-landenkantoren.


Het hoofdkantoor van NIMD bevindt zich in Nederland. De staf op het hoofdkantoor bestaat uit drie teams (25 fte): Programma’s & Projecten (P&P), Kennis & Strategische Relaties (K&SR) en Financiën & Ondersteuning (F&O). NIMD is opgericht in 2000 en heeft in de afgelopen 17 jaar een sterke positie opgebouwd in het veld van democratie-ondersteuning. De organisatie wil haar positie verder versterken en uitgroeien tot een van de meest toonaangevende expertisecentra op het gebied van inclusieve politieke verandering.


Voor meer info met betrekking tot de organisatie, zie: www.nimd.org

Positie in de organisatie

Juridische positie : Is statutair bestuurder van Stichting NIMD

Rapporteert aan   : Raad van Toezicht

Geeft leiding aan  : Hoofd Programma’s & Projecten, Hoofd Kennis & Strategische Relaties,

                               Hoofd Financiën & Ondersteuning

Functiedoel

De Algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de strategie en (in)richting van de organisatie gericht op de organisatorische en financiële continuïteit van NIMD, zodat de huidige en toekomstige doelstellingen van de organisatie en haar programma’s behaald worden. Focus ligt daarbij op het realiseren van de ambitie van de organisatie om een leider in haar werkveld te worden.


Uitdaging in de functie

De uitdaging van de functie ligt in het zorgdragen voor efficiëntie en effectiviteit van organisatieprocessen zodat deze optimaal bijdragen aan het behalen van de strategische lange-termijndoelen van NIMD, en het tegelijkertijd borgen van de operationele en financiële continuïteit door het aantrekken van nieuwe fondsen, en het versterken van NIMD’s reputatie en positieve imago. Dit vraagt om inspirerend en ondernemend leiderschap. De cultuur van de organisatie is informeel en open, met de nadruk op professionaliteit, samenwerking en het tonen van initiatief.


Resultaatgebieden:

Strategie en beleid

De Algemeen directeur:
· Is eindverantwoordelijk voor de organisatiebrede strategie en het bijbehorende beleid.
· Stelt de strategie (meerjarenplan) van NIMD vast en waar nodig bij, in reactie op
  (inter)nationale ontwikkelingen of mogelijkheden en in lijn met de missie en visie.
· Identificeert kansen en bedreigingen voor NIMD en bewaakt de gekozen strategie binnen inhoudelijke en financiële

  kaders.
· Bewaakt de coherentie van de strategie in de uitwerking hiervan tot beleid.
· Delegeert de relevante strategie- en beleidsbevoegdheden binnen de drie portfolio’s aan de teamhoofden.
· Formuleert in samenwerking met de teamhoofden de korte termijn-, middellange termijn- en lange termijndoelen in lijn

  met de strategie.
· Onderhoudt contact met en legt beleid en strategie ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en volgt de

  statutair vastgelegde verantwoordelijkheden en regels in relatie tot de Raad van Toezicht en de Raad van Advies.


Leiderschap

De Algemeen directeur:
· Motiveert, begeleidt en inspireert NIMD-medewerkers om zo optimaal mogelijk hun functie te vervullen met oog voor

  de gewenste organisatiecultuur.
· Stimuleert en faciliteert de waarden van NIMD als lerende organisatie naar de medewerkers.
· Overlegt periodiek met de NIMD-personeelsvertegenwoordiging.


Teammanagement

De Algemeen directeur:
· Geeft leiding aan de leden van het Management Team (Hoofden) op basis van collegialiteit en stuurt hen op efficiënte

  en effectieve wijze aan zodat het MT als geheel een optimale bijdrage kan leveren aan de realisatie van de gestelde

  organisatiedoelen.
· Draagt zorg voor de beoordelingscyclus en ontwikkelingsdoelstellingen van de hoofden in lijn met het strategisch

  HR-beleid.
· Fungeert als coach en klankbord voor het MT en geeft professionele feedback en ondersteuning.


Representatie

De Algemeen directeur:
· Representeert NIMD nationaal en internationaal zodat de visie, doelstelling en belangen van de organisatie worden

  behartigd.
· Onderhoudt en bevordert de samenwerking met de Nederlandse politiek en relevante externe partijen op strategisch

  niveau en in nauwe samenwerking met het Hoofd P&P en het Hoofd K&SR.
· Presenteert de organisatie binnen (inter)nationale netwerken, gremia en evenementen zodat de niche en expertise

  van NIMD goed onder de aandacht wordt gebracht en, waar relevant, samenwerking tot stand komt.

Functievereisten:

Werk- en denkniveau
· Academisch werk/denkniveau.


Opleiding
· Relevante universitaire opleiding.


Ervaring
· Minimaal vijftien jaar werkervaring in complexe politiek-bestuurlijke omgeving met minimaal vijf jaar ervaring in

  teammanagement en coachend leiderschap in soortgelijke (internationale) organisatie.

· Bewezen kennis van en analytisch inzicht in democratiseringsvraagstukken.
· Aantoonbaar politiek- en donornetwerk binnen het werkveld van NIMD en ervaring met democratiseringsprocessen en

  politieke partijen in een internationale context.


Overig
· Aantoonbare affiniteit met het werk van politieke partijen in nationaal en internationaal verband.

· Vanuit de functie in staat om boven partijen te staan en belangen samen te brengen.
· In staat om draagvlak te creëren door het behalen van resultaten.
· Uitstekende diplomatieke vaardigheden en goed gevoel voor politieke verhoudingen en context.

· Excellente presentatie en representatieve vaardigheden.
· Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.
· Goede beheersing van andere relevante talen is een pré.
· Efficiënt, stressbestendig en flexibel.
· Teambuilder.


Arbeidsvoorwaarden

· De functie is gewaardeerd in schaal 15 BBRA.
· Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week.
· Het betreft een aanstelling van een jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een vast dienstverband.


Meer informatie

Gert-Jan Jongkind, directeur Bestman · Bestuur & Management voert deze procedure uit voor NIMD.

Voor informatie over profiel & procedure, belt u hem via telefoonnummer:
020-3484630 of 06-50244791.


Solliciteren

Interesse in deze functie?

Sollicitaties lopen uitsluitend via Bestman. U kunt reageren via de website www.bestman.nl.

Uw reactie bevat een motivatiebrief en uw cv.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018.


Procedure & planning

De vacature is opengesteld op vrijdag 21 september 2018.

U kunt reageren tot uiterlijk vrijdag 5 oktober 2018, na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.

In week 43 presenteert Bestman · Bestuur & Management kandidaten aan NIMD.
In week 44 wordt de eerste ronde selectiegesprekken gevoerd bij NIMD.
In week 45 wordt de tweede ronde selectiegesprekken gevoerd bij NIMD.
Een nadere planning met betrekking tot de gespreksdata en het mogelijke assessment, het inwinnen van referenties, het arbeidsvoorwaardengesprek, etc. volgt zo spoedig mogelijk.


Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Functiecategorie(ën) Politiek / Beleid
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind

Vestigingsplaats

Solliciteer