Alle vacatures Print Solliciteer
Nederlands

Vacature: Directeur - Recreatie Midden-Nederland (RMN)

Directeur - Recreatie Midden-Nederland (RMN)

De reactietermijn is verstreken.

CV's die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden in reserve gehouden. 
Inleiding

Recreatie Midden-Nederland heeft als doel om de inwoners van en bezoekers aan Midden-Nederland, ontspanning, rust, beweging en plezier te bieden. RMN doet dat door het beheren en ontwikkelen van (vrij) toegankelijke en eigentijdse recreatievoorzieningen in het buitengebied, in opdracht van publieke organisaties.

RMN is de uitvoeringsorganisatie van (nu nog) vier recreatieschappen:

• Recreatieschap Stichtse Groenlanden

• Recreatieschap Vinkeveense plassen (gaat per 01-01-2018 op in Stichtse Groenlanden)

• Plassenschap Loosdrecht en omstreken

• Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijngebied (wordt geliquideerd per 01-01-2018).

Bedrijfsvoeringsorganisatie

In 2016 hebben deze vier recreatieschappen en de provincie Utrecht samen besloten voor RMN een nieuwe rechtsvorm, een zogeheten bedrijfsvoeringsorganisatie op te richten. Hierin is vastgelegd dat alle uitvoeringstaken van de schappen gezamenlijk door Recreatie Midden-Nederland worden uitgevoerd.

In hoofdlijnen gaat het om het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van openbare openluchtrecreatie-terreinen en routes. RMN biedt diverse mogelijkheden voor wandelen, fietsen en varen. De zorg voor natuur en landschap neemt een belangrijke plaats in. Onder beheren wordt tevens verstaan het houden van toezicht en het handhaven van wet en regelgeving door buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Bij het besluit tot omvorming naar een bedrijfsvoeringsorganisatie hebben de deelnemers aan RMN ook besloten dat, onder een aantal voorwaarden, RMN losse opdrachten mag uitvoeren voor organisaties die geen deelnemer zijn.

RMN heeft ruim 50 mensen in dienst, waarvan ongeveer de helft ‘buiten’ werkzaam is. De Directeur is eindverantwoordelijk voor de organsatie, voorzitter van het MT en bestuurder in de zin van de Wor.

RMN kent als bedrijfsvoeringsorganisatie een eenvoudige bestuursstructuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitters van de schappen en de gedeputeerde namens de provincie Utrecht.

De directeur vervult de rol van boegbeeld van RMN, passend bij de uitvoeringsorganisatie die RMN is, als opdrachtnemer van de schappen. De directeur beweegt zich als eindverantwoordelijke voor RMN binnen de bestuurlijke context en visie van de schappen.

Voor meer informatie over Recreatie Midden-Nederland, zie http://www.recreatiemiddennederland.nl/


Ontwikkeling

RMN bevindt zich in een fase van transitie. Nadat medio 2016 een aantal majeure veranderingen zijn ingezet, breekt nu een fase aan van voortbouwen en doorontwikkelen. De in 2016 ingezette transitie is een reactie op zowel bestuurlijke, bedrijfsmatige/organisatorische als maatschappelijke ontwikkelingen.

Het gaat om:

• bedrijfsmatige/organisatorische ontwikkelingen, waarbij RMN een meer klantgerichte en
  professionele organisatie wil en moet zijn.

• maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij RMN meer dan in het verleden wil en moet inspelen op de
  vraag van de klant en de mogelijkheden van samenwerking met andere (publieke) organisaties.
  Ook is het meer dan in het verleden nodig om ontwikkelingsprojecten meer gebiedsgericht aan te pakken.

Onderdeel van dit ontwikkelingsproces is het versterken van de kwaliteit van de organisatie en deze uit te bouwen tot een krachtige aan de overheid gerelateerde uitvoeringsorganisatie voor beheer en ontwikkeling van eigentijdse recreatieve mogelijkheden.

De kernwaarden die RMN in deze transitie heeft geformuleerd zijn: Samen, respectvol en betrokken.


De in 2016 in gang gezette transitie heeft eerste vruchten afgeworpen:

• omvorming van de gemeenschappelijke regeling in een bedrijfsvoeringsorganisatie;

• een reorganisatie als gevolg van de opheffing van recreatieschap Utrechtse Heuvelrug,
  Vallei- en Kromme Rijngebied per 1 januari as.;
• verhuizing van de organisatie naar het Huis van de Provincie;
• doorvoeren verbeteringen in allerlei werkprocessen: planning- en controlcyclus, functiescheiding
  financiën, projectmatig werken en actualisering van het arbeidsvoorwaardenprogramma en de
  rechtmatige uitvoering daarvan;
• invulling van sleutelfuncties waardoor het managementteam kwalitatief en kwantitatief op sterkte is.


Vervolgstappen die in het kader van de doorontwikkeling gezet gaan worden:

• basis op orde: afronding van het optimaliseren van Piofach-bedrijfsprocessen.

• voortzetten van het proces van verzakelijking van werkwijzen.

• doorontwikkeling van de organisatie naar meer ontwikkelingsgerichtheid, gebiedsgerichtheid en

  externe oriëntatie.

• kansen zoeken en benutten RMN meer marktgericht te positioneren.

• visie-ontwikkeling op de toekomst van de organisatie.


Profiel

De transitie van RMN komt nu in een fase van voortbouwen en doorontwikkelen.

De Directeur van RMN als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen:

• is zakelijk en duidelijk en brengt RMN verder in control;

• biedt het bestuur van RMN comfort, door juiste, kwalitatieve en tijdige informatie;

• beschikt over een juiste balans tussen een mensgerichte en zakelijke leiderschapsstijl;

• onderhoudt uitstekende relaties met de opdrachtgevers en samenwerkingspartners:
  recreatieschappen, gemeenten, provincie en met collega-organisaties, zoals terreinbeherende
  organisaties, waterschappen, andere recreatieschappen, etc.


De Directeur van RMN als organisatie in ontwikkeling:

• heeft visie op de toekomst van RMN en draagt deze uit naar medewerkers, bestuur en externe

  relaties;

• heeft oog voor de grote lijn;

• zorgt dat zaken worden afgemaakt;

• weet zijn aandacht adequaat te verdelen tussen bestuur, organisatie en medewerkers, werkgebied en

  samenwerkingspartners;

• maakt het (lijn)management als integrale managers medeverantwoordelijk voor het realiseren van de

  bedrijfsresultaten en de ontwikkeldoelen;

• is een voorbeeld voor medewerkers en bestuur waar het gaat om competenties als zakelijke

  werkwijze, creativiteit, politiek- en bestuurlijke sensitiviteit, ontwikkelingsgerichtheid;

• ziet en benut kansen op het gebeid van marketing en commerciële activiteiten;

• kan als eindverantwoordelijk directeur delegeren, maar heeft tegelijkertijd, als directeur van een

  organisatie met een bescheiden omvang, oog voor de individuele medewerker en voor de dagelijkse

  werkzaamheden;

• is zichtbaar, toegankelijk, aanspreekbaar en voorbeeldstellend;

• zet medewerkers (en bestuurders) in hun kracht en stimuleert eigenaarschap en initiatief;

• heeft oog voor de mogelijkheden en beperkingen van een organisatie met een bescheiden omvang;

• stelt realistische doelen, faciliteert het bestuur realistische opdrachten te formuleren;

• is flexibel en beschikt over een goed schakelvermogen;

• is reflectief en weet met humor te relativeren.


Functie-eisen:

De Directeur beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Heeft een relevante (academische) opleiding.

Heeft eindverantwoordelijke ervaring in een publieke organisatie.

Heeft ruime ervaring met organisatieontwikkeling, transitie en/of reorganisatie.

Heeft ervaring met projectmatig en programmatisch werken.

Heeft ervaring als Wor bestuurder.

Heeft aantoonbare ervaring met het werken in publieke (GR) samenwerkingsverbanden.

Arbeidsvoorwaarden

Op RMN is de CAO Provinciepersoneel van toepassing.

De functie is gewaardeerd in schaal 14.

Het betreft een fulltime aanstelling (36-urige werkweek). Een parttime invulling is bespreekbaar.

De standplaats is Utrecht.

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor drie tot vijf jaar.

Invulling op basis van detachering, managementcontract, etc. is bespreekbaar, binnen de vastgestelde loonsom.


Procedure

De vacature is opengesteld op 11 november 2017.

U kunt reageren tot uiterlijk 8 december 2017.

Reacties die wij na deze datum ontvangen worden in reserve gehouden.

In de weken 45-52 van 2017 vinden de voorselectiegesprekken plaats.

In week 2 van 2018 wordt de shortlist met kandidaten voorgelegd aan de selectiecommissie.

In week 3 wordt de eerste gespreksronde gehouden met de selectie- en adviescommissie.

In week 4 wordt de tweede gespreksronde gehouden met de selectie- en adviescommissie.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.

De kandidaat die door de selectiecommissie wordt gekozen wordt aan het Bestuur RMN voorgedragen voor benoeming.

Het voorgenomen aanstellingsbesluit wordt aan de OR met een adviesaanvraag voorgelegd.

Het bestuur van RMN benoemt de kandidaat in de functie.


Meer informatie

De procedure wordt begeleidt door Bestman • Bestuur&Management

Voor meer informatie over het profiel en de procedure neemt u contact op met mr Gert-Jan Jongkind, directeur/consultant bij Bestman • Bestuur&Management, telefoonnummer: 06-50244791.


Solliciteren

Interesse in deze functie? Solliciteer dan via onderstaande link, voorzien van motivatiebrief en CV. Reageren kan tot uiterlijk 8 december 2017.

U kunt reageren door uw motivatiebrief en cv te uploaden.

Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van

uw afgeronde opleidingen en is opgesteld in de Nederlandse taal.


Kandidaten uit de organisaties die zijn aangesloten bij www.werkeninhethartvannederland.nl genieten bij gelijke geschiktheid een voorkeurspositie.


U kunt uw cv en motivatiebrief uploaden door (rechtsonder) te klikken op “Solliciteer”.

 

Meer informatie
Deze vacature betreft een fulltime functie.

Plaatsingsdatum 10-11-2017
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau WO / PhD
Uren 36
Niveau Executive/Director
Dienstverband Vast contract - Bepaalde tijd
Salaris Salarisschaal 14
Functiecategorie(ën) Directie / Management / Bestuur
Branch(es) Overheid / Non-profit
Provincie(s) Nederland
Trefwoorden

Contactgegevens

Contactpersoon Gert-Jan Jongkind

Vestigingsplaats

Solliciteer